Sexologisk rådgivning for par

Svært mange par har erfart at seksuallivet stopper, og at lysten for den ene eller begge er på sparebluss.  Slike perioder inntrer ofte først noen år etter at forelskelsesfasen er over. Så lenge vi er forelsket fascineres vi av hvor like vi er og hvor lett alt kan være, men etter hvert vil ulike preferanser, opplevelser av lyst og seksuelle behov bli alt tydeligere.  Og det er ikke bare på det seksuelle området ulikhetene kan bli vanskelige å forholde seg til, det gjelder også på det følelsesmessige og hverdagslige. Andre tilleggsårsaker til at seksualiteten ikke lenger «går av seg selv» kan være stress, stor arbeidsbelastning, en vanskelig fødsel, ulike tenningsmønster og utroskap.

Sexologisk rådgivning for par kan sammenlignes med å «pusse opp forholdet» for et bedre og mer variert seksualliv. Dette egner seg spesielt godt for par hvor sexen har blitt rutine og kjedelig,  ikke lenger svarer til forventningene, og har helt eller delvis stoppet opp.

Jo tidligere en snur en negativ utvikling, jo større er sjansen for å lykkes. Dette gjelder for mange aspekter av forholdet og ikke bare seksualiteten. Det kan derfor være en god investering å sette av noen par- og singeltimer hos sexolog for å få til fornying av seksuell praksis. Vi gjør et dypdykk i seksualitetens mangfold, og vi etablerer et godt klima for kommunikasjon om seksuelle ønsker. I en sexologisk rådgivning kan sexologen sammenlignes med en tolk, som lærer paret å kommunisere bedre slik at de bedre forstår hverandres seksualitet. 

Et vanlig forløp er at vi møtes ca. fem ganger. I løpet av disse samtaletimene vil vi gå gjennom begges seksuelle preferanser, lyster og tenningsmønster. Sexologen vil kunne inspirere til en mer variert seksuell praksis, innenfor begges grenser. Første time er paret sammen i samtale, andre og tredje time er gjerne satt av til alenesamtaler med sexologen. Fjerde og femte time er paret sammen.

Par-konsultasjon

Sexologisk rådgivning/Parterapi 45 min/kr. 950  |  90 min / kr. 1900
Trykk her for å se pakkeløsninger

Kontaktskjema

Avbestille time?

Avbestillingsfrist 2 virkedager (48 timer). Avbestiller du for eksempel en time på mandag kl 13:00, må dette avbestilles senest kl. 12:59 torsdag uken før.

Pakkepris

Hvis du føler at du sliter med store og/eller langvarige problemer og utfordringer, kan det være hensiktsmessig å tenke et lengre terapeutisk forløp. Er du motivert for virkelig å gripe tak i det du sliter med, og øke sjansen for å oppnå bedre resultat, kan jeg tilby deg rabatterte pakkepriser.

Vi bruker da litt tid i første timen til å lage en plan for videre forløp, ut ifra om dere er et par eller om du er alene. Vi kan også se på om det er mest hensiktsmessig med bare samtaler, i kombinasjon med yoga og/eller ernæringsveiledning.

Sexologisk rådgivning/Parsamtale
5 x 90 min / kr. 7600