Sexolog og yogalærer i Oslo | Lommesexologen

Stadig tidligere pubertetsstart bekymrer

Flere studier viser at barn kommer i puberteten tidligere enn før. Det kan være så mye som ett års endring i løpet av de siste 15 årene. Forskere er bekymret.

Økt vekt kombinert med genetikk har trolig ført til denne tidligere pubertetsstarten. Noen forskere er bekymret og mener at en genetisk endring skal gå mye saktere.

En dansk studie fra 2009 viste at jo mer barn i 7-årsalderen veide, desto tidligere kom de i puberteten. Vektoppgang var imidlertid ikke med på å forklare alt; studien viste at uavhengig av kroppsmasseindeks (BMI) ved 7-årsalderen, var det en fallende og generelt lavere alder for pubertetens inntreden hos både gutter og jenter. Dette viser at overvekt ikke er den eneste forklaringen på at pubertetsalder faller hos både gutter og jenter.

Den samme studien viste at jenter kommer i puberteten ett år tidligere enn for bare 15 år siden, og at alderen for jentenes første menstruasjon også har sunket jevnt og trutt de siste hundreårene, men ikke i samme tempo som for pubertetsstarten. Mensdebuten kommer bare 0,3 år tidligere; 13,4 år i 1991 og 13,1 år i 2006. I følge en amerikansk studie, kommer normalalder for amerikanske gutters pubertet i dag seks måneder til to år tidligere enn for ca. 10-20 år siden.

En rekke av de genene som fører til tidlig første menstruasjon er også forbundet med risiko for sykdommer.

En britisk studie fra 2015 viser at tidspunktet for første menstruasjon ser ut til å ha konsekvenser for både fysisk og psykisk helse resten av livet. En rekke av de genene som fører til tidlig første menstruasjon er også forbundet med risiko for fedme, brystkreft, diabetes 2 og andre sykdommer. Hva som er sammenhengen mellom gener, sykdommer, menstruasjon og fedme er fremdeles uklart. Det kan tenkes at bestemte gener gjør at man blir overvektig, og at en derfor får tidlig menstruasjon. En annen mulighet er at noen gener øker risikoen for både tidlig menstruasjon og overvekt.

En dansk studie fra 2014 viser at tidspunktet for den første menstruasjonen i høy grad er genetisk bestemt. Forskerne fant at ca. 106 forskjellige genvarianter kan være med på å bestemme tidspunktet. Det er ikke en enkelt faktor som avgjør tidspunktet for menstruasjonen, men flere genvarianter. De fant videre at morens og farens gener har forskjellig virkning. Men, selv om studien viser at en rekke gener er involvert, kan de bare forklare 60 prosent av tidspunktet for første menstruasjon. Resten er livsstilbetinget, og her kan for eksempel overvekt spille inn.

Vektøkning allerede i spedbarnsalderen kan føre til for tidlige pubertet og påvirke kroppens hormonbalanse på en måte som varer hele livet.

Biologisk sett er det ikke overraskende at det kan være en sammenheng mellom pubertetsalderen og kroppsmasseindeks. Kroppens fettlagre påvirker produksjonen av hormoner, noe som spiller en avgjørende rolle for å sette i gang puberteten. Vektøkning allerede i spedbarnsalderen kan føre til for tidlige pubertet og påvirke kroppens hormonbalanse på en måte som varer hele livet.

En annen teori, som for tiden er mye i fokus, er innflytelsen av hormonforstyrrende stoffer i miljøet. Det er kjemiske stoffer eller tilsetningsstoffer i plast.

Det er imidlertid ekstremt vanskelig å fastslå de hormonforstyrrende stoffenes rolle i tidlig pubertet.

Disse kjemiske stoffene påvirker hormonenes naturlige funksjon i kroppen, enten ved å gripe inn i selve hormonproduksjonen eller ved å justere vevenes følsomhet overfor virkningen av et hormon. Det er imidlertid ekstremt vanskelig å fastslå de hormonforstyrrende stoffenes rolle i tidlig pubertet, nettopp fordi det finnes så mange av dem og da hvert enkelt av dem virker på helt forskjellig måte. En rekke dyreforsøk har imidlertid vist at hormonforstyrrende stoffer kan fremskynde puberteten.