Sexolog og yogalærer i Oslo | Lommesexologen

Demiseksualitet

– Demiseksuelle har vanskelig for å føle seksuell tiltrekning til noen de ikke kjenner

Mange opplever fordommer, og at folk ikke tror på dem.

Demiseksuelle eller grey-aseksuelle er mennesker som sjeldent kjenner seksuell lyst, men som ikke definerer seg som aseksuelle. Demiseksuelle skal kjenne et sterkt bånd til noen før de kjenner seksuell lyst. Termene er relativt nye, og nok ukjente for mange.

– Alle vet om aseksualitet, men de færreste vet hva det innebærer å være demiseksuell og grey-aseksuell, sier sexolog Marina Manuela de Paoli, som driver praksis i Oslo og driver nettsiden marinamanuela.no.

I gråsonen mellom seksualitet og aseksualitet

For mens aseksuelle ikke kjenner seksuell lidenskap eller seksuell tiltrekning, kan demiseksualitet og grey-aseksualitet sies å ligge litt i gråsonen mellom seksualitet og aseksualitet.

– Å være demiseksuell handler om å ikke kjenne seksuell tiltrekning og lyst til andre personer, med mindre de er forelsket i alle aspekter ved personen eller har en sterk følelsesmessig forbindelse med en person. De har vanskelig for å føle seksuell tiltrekning til noen de ikke kjenner. For noen demiseksuelle skjer dette kun noen få ganger i livet, forteller de Paoli.

– Demiseksuelle har oftest ikke én preferanse for et spesielt kjønn, men er personavhengig.

En grey-aseksuell person er en som kan føle seksuell lyst og tiltrekning, som ikke definerer seg som aseksuell, men som likevel kanskje ikke lever det ut, eller som kun føler seksuell tiltrekning i sjeldne tilfeller.

– Dette handler kort om at mennesker ligger i gråsonen mellom aseksuell og seksuell, sier de Paoli og tilføyer:

– De kan føle seksuell lyst og tiltrekning, men lever det ikke nødvendigvis ut i handling. De har ikke nødvendigvis lav libido men deres seksualitet er ikke nødvendigvis rettet mot andre mennesker.

Mange aseksuelle føler seg diskriminert

De fleste vet altså hva aseksualitet er for noe, men demiseksualitet og grey-aseksualitet er nok nye ord for mange. Dette kan gjøre det vanskelig for folk å bli forstått. De Paoli er selv kritisk til å skulle kategorisere alle måter å være og leve på, men mener det likevel er viktig at man vet at det finnes mer enn aseksualitet og seksualitet.

– Det hevdes at det er vanskeligere å være demi eller grey-A. De er begge I gråsonen mellom aseksuelle og seksuelle. Det er nok vanskeligere å forklare hva man er, da det er situasjonsbetinget.

– 41 prosent av de aseksuelle føler seg diskriminert i et stadig mer sexfiksert samfunn. De føler at de ikke blir tatt på alvor og at de presses inn i seksuelle båser som fordrer at de også er seksuelt aktive, fortsetter de Paoli.

Man har regnet med at omkring én prosent av befolkningen er aseksuelle, men at det sannsynligvis er store mørketall.

– Det antas at det er store mørketall ved de få undersøkelsene som er gjort, da ikke alle har hørt begrepene og dermed ikke vet om de selv hører til under dem, sier Martin Spangsbro-Pedersen, stifter av Foreningen for aseksuelle i Danmark.

Også han forteller at det kan føles vanskelig å bli akseptert og forstått som demiseksuell eller grey-aseksuell.

– Det jeg selv hører er at det er forbundet med frustrasjon å være demi eller grey-a, nettopp fordi få kjenner til betydningen av begrepene. Det er heller ikke sjeldent å få høre at det ikke eksisterer eller bare er noe man innbiller seg når man forteller noen om det. Det er mange fordommer forbundet med disse begrepene, sier han.

– Mange undersøkelser har vist at det har en positiv effekt for lgbtqia-personer å kunne være åpne, blant annet på arbeidsplassen, men mange som befinner seg på det aseksuelle spekteret forteller sjeldent om seg selv på grunn av fordommer, forteller Spangsbro-Pedersen, som mener det er svært viktig at samfunnet får mer kunnskap om seksualitet.

Møter fiendtlige fordommer

Det er heller ikke få i den seksuelle delen av befolkningen som mener å «vite best» hva som er grunnen til at noen definerer seg som aseksuell, forteller Paoli.

– Påstander om at «du er egentlig skaplesbe», «du har bare ikke hatt sex med meg ennå», eller «du fokuserer for mye på jobben», er vanlige, sier de Paoli.

– De velmenende tilbakemeldingene krydres også med en mer fiendtlig innstilling; «du er mannehater», «du må være seksuelt misbrukt eller noe». Dette kan til en viss grad tolkes som at aseksualitet er en utfordring og litt skremmende for den seksuelle majoriteten.

En del kritikere mener også at aseksualitet handler om frivillige valg.

– Dette er ikke helt ulikt argumentene som ble brukt mot homofile for en del år tilbake, påpeker de Paoli.

En del mener også at det er en motreaksjon mot et stadig mer seksualisert samfunn.

– Årsaken til at noen ønsker å leve et liv uten sex kan være mange.

Blant annet oppgir noen å ha blitt seksuelt misbrukt som barn.

– Hvorvidt dette har utløst den aseksuelle adferden er selvsagt vanskelig å si, men mange vil nok kunne påstå det, sier Paoli.