Sexologisk rådgivning

Samtaleterapi innenfor ulike seksuelle problemstillinger

Om seksualitet

Seksualiteten er en viktig del av vårt liv og den påvirker oss på mange ulike plan. Vi har ulike drifter, tenningsmønster, lyster, fantasier – noe som kan være utfordrende og gjør det vanskelig å finne en balanse i et forhold, og ikke minst finne ut om sin egen seksualitet, hva som gir oss ekstatiske øyeblikk eller dype bekymringer. Seksualiteten er mangfoldig – allikevel er det mange som har de samme spørsmålene om seksualitet. Seksualiteten er foranderlig – og det som ga oss tilfredstillelse tidligere gjør ikke nødvendigvis det nå.

Sex skal være moro – og samtalen kan også være en inspirasjon til å skape den helt avgjørende variasjonen du trenger for at seksuallivet skal være bra i det lange løp. Mange undervurderer det faktum at seksuelle fantasier kan fungere som tenningsvæske for det erotiske forhold.

Jeg mener det er viktig å «komme ut» som heteroseksuell. Det handler om at den seksuelle identitet er utrolig sammensatt og at det kan ta lang tid å bli fortrolig med den. Hvis man ikke har kommet i gang med den jobben før man møter en partner, vil det bli enda vanskeligere når man blir to om det og skal finne ut av det sammen. I tillegg er mannens og kvinnens lyster forskjellige og det er viktig å sette ord på det.

Hva gjør en sexolog?

Som sexolog har jeg kunnskap om å møte ulike sider av seksualiteten. Iblant er det enkle spørsmål; andre ganger mer komplekse. Mange trenger trening i å snakke om seksualitet. Hos meg vil du få en følelse av at det er trygt og naturlig å snakke om seksualitet. Jeg kan også være den som starter samtalen om seksualitet hvis det føles vanskelig å snakke om det.

Jeg bruker yoga som et verktøy i behandling av menn med ereksjonssvikt og kvinner som har smerter ved samleie eller ikke er i kontakt med sin seksuelle lyst. Med doktorgrad i ernæring har jeg også mulighet til å bistå med ernæringsveiledning. Riktig ernæring kan være et hjelpemiddel for både kvinner og menn som sliter med seksualiteten.

I de tilfeller hvor det er nødvendig samarbeider jeg med psykolog, lege og fysioterapeut med spesialkompetanse.

Et vanskelig tema

Seksualitet er en naturlig drift for oss mennesker, men samtidig er det et vanskelig tema. Det blir ofte sett på som noe intimt og privat. Det er en kjent sammenheng mellom skam, dårlig samvittighet, skyldfølelse og tilbakeholdelse av seksuelle temaer. Mange har seksuelle problemer som de aldri får hjelp med og som kan forringe deres livskvalitet i betydelig grad.

Målgruppen

Jeg jobber med seksualitetens mangfold hos mennesker i alle aldre og livsfaser. Jeg har tilbud både til enkeltpersoner og par. Målet er å etablere eller reetablere et godt forhold til egen seksualitet. Å ha utforsket sin egen seksualitet er faktisk grunnmuren i et erotisk forhold. Så lenge vi er forelsket fascineres vi av hvor like vi er og hvor lett alt kan være, men etter hvert vil ulike preferanser og behov bli mer og mer tydelig.

Hvor foregår behandlingen?

Jeg har kontor på Virvelhuset på Nordahl Bruns gate
22 B i Oslo, men jeg kan også møte deg på Nesodden der jeg bor. I de varmere sommermåneder har jeg også gående konsultasjoner – noe jeg har god erfaring med. 

Er det vanskelig å komme til mitt kontor i Oslo? Da kan vi avtale rådgivning per telefon, Skype eller Zoom.

Pakkepris

Hvis du føler at du sliter med store og/eller langvarige problemer og utfordringer, kan det være hensiktsmessig å tenke et lengre terapeutisk forløp. Er du motivert for virkelig å gripe tak i det du sliter med, og øke sjansen for å oppnå bedre resultat, kan jeg tilby deg rabatterte pakkepriser.

Vi bruker da litt tid i første timen til å lage en plan for videre forløp, ut ifra om dere er et par eller om du er alene. Vi kan også se på om det er mest hensiktsmessig med bare samtaler, i kombinasjon med yoga eller ernæringsveiledning.

Priser

Individuell samtale (45 minutter) 950,-

Samtale par (45 minutter) 950,-

Undervisning/foredrag/«temakveld»
Pris etter avtale.

Prisene gjelder for 45 minutters konsultasjon på kontoret, per telefon eller videosamtale. Jeg tilbyr 10 % studentrabatt.

Alle henvendelser behandles konfidensielt og jeg som sexolog er pålagt taushetsplikt samt etiske retningslinjer utarbeidet av NACS.

Se alle priser her.