Sexolog og yogalærer i Oslo | Lommesexologen

Det motsatte av å være utro: Gode råd til nye swingers

Swingerne har lært seg å planlegge og navigere for å få mest mulig seksuell nytelse og tilfredsstillelse under et treff. Her gir swinging-forsker gode råd til nybegynnere i kunsten å swinge.

Gå ikke for fort frem. Nybegynnere bør ta det med ro og ikke ha for stort fokus på penetrering. I swinging er det viktig å være forberedt på at problemer kan oppstå. Man bør alltid være klar for å forhandle og gi tillatelse.

Forskerne J. Tuomas Harviainen fra Finland og Katherine Frank fra USA har gjennom de siste ti årene studert hvordan forhandlinger mellom deltakerne skaper trygge rammer. Begge forskerne har swingerserfaring og har som en del av datainnsamlingen deltatt på swingerstreff.

Cupidos møtte J. Tuomas Harviainen på konferansen til Nordisk forening for klinisk sexologi i Reykjavik i 2015. Her sammenfatter han sine forskningsfunn og erfaringer og gir gode råd til Cupidos lesere:

 • Swinging er en samtykkende ikke-monogam livsstil der man har tillatelse fra sin partner til å ha sex med andre. Om man er singel, foreligger tillatelse fra partneren til den eller dem man swinger med.
 • Swinging som par er noe man gjør sammen. Det er på mange måter det motsatte av å være utro.
 • Swinging krever åpenhet om sjalusi. Dedikerte swingers av begge kjønn klarer å skille mellom sex og kjærlighet når de er i en swingerssituasjon.
 • Swinging kan gi kjærkommen variasjon  og kan være en vei ut av et kjedelig sexliv etter mange år med samme partner.
 • Swinging kan være en spennende mulighet til å leve ut seksuelle fantasier og drømmer i trygge former med sin partner – sammen med andre likesinnede mennesker.
 • Swinging er som en lystfull grenseoverskridelse der en del av moroa faktisk skyldes det faktum at praksisen ikke er allment akseptert.
 • Swinging er en sexpositiv livsstil for dem som ønsker å leve ut sin lyst. Det er absolutt ikke en fritidsaktivitet som passer alle.
 • Swinging passer dårlig for de selvsentrerte og for de som liker drama.
 • Swingers begrenser alkoholinntaket. Med promille i blodet kan man lett miste oversikt over situasjonen.
 • Swingers drar hjem med sin faste partner etter treffet.

«Det første man bør gjøre om man vurderer å swinge, er å sette seg litt inn i hva den nyervervede interessen innebærer. Før man kaster seg ut på dypt vann, bør man sette av tid slik at man i hvert fall har en realistisk formening om hva man er i ferd med å begi seg ut på.» Sa Harviainen til Cupido da vi ba om gode råd til nybegynnere i kunsten å swinge.

Som en trøst til den nysgjerrige, men uinnvidde, legger han til at et vanlig reaksjonsmønster er å gå fra å være motvillig – til å være bekymret – for å så bli ivrig. Han poengterer at det er viktig å være forberedt på at problemer kan oppstå. Man bør alltid være klar for å forhandle og gi tillatelse.

«Swinging er en grenseoverskridende lek hvor man skal trå varsomt fram for ikke å ødelegge et forhold man ønsker å være i. Det viktigste kriteriet er at dette er noe begge parter faktisk har lyst til å prøve. Det er også avgjørende at begge i et parforhold virkelig har lyst til å leke med noen andre i denne settingen.»

Swinging kan være en gjensidig inspirasjonskilde som kan gjøre at den seksuelle energien i et forhold forsterkes. Dette er en voksenlek for dem som tør å åpne litt opp i parrelasjonen. Harviainen poengterer at par som får problemer på et slikt møte, ofte også har problemer i samlivet fra før. De takler ikke swingers som en livsstil over tid, da det krever et forhold med gjensidig respekt og tillit for hverandre. Sjalusi blir da gjerne en ingrediens i swingersmøter med andre.

«Det er viktig at begge parter føler seg trygge på seg selv og hverandre. Jo tryggere man er på hverandre, jo mer kan man tøye grenser. Man kan aldri helt vite hvordan man reagerer når fantasi settes ut i praksis, og det kan være en idé å diskutere ulike scenario på forhånd. Åpenhet er også en nøkkel. Man bør ha gjort seg noen tanker, og mulig drøfte, om det nye som introduseres, representerer en styrke eller trussel i det eksisterende forholdet.»

«Orgy literacy» og «soft swap»

Harviainen bruker begrepet orgy literacy – en ferdighet for å ‘lese’ og forstå swingerssituasjonen. Dette er noe erfarne swingere utvikler over tid. De har lært seg å planlegge og navigere for å få mest mulig seksuell nytelse og tilfredsstillelse under et treff.

«Men husk at man i begynnelsen ikke bør ha altfor stort fokus på penetrering, og at man ikke nødvendigvis trenger å ha sex med andre enn sin partner. Det kan være lurt å ta det første steget med å avtale på forhånd at kun kyssing og kjærtegn med andre er lov. Dette heter på swingers-språk soft swap. Det kan utløse erotisk tenning bare å se og bli sett og dette kan være spenning nok til å begynne med. Og husk at det er viktig ikke å drikke for mye når man swinger. Med promille i blodet kan man lett miste oversikt over situasjonen.»

Det som kjennetegner en ideell swingersperson, er i følge Harviainen et menneske med gode sosiale antenner, som er intelligent, trygg på seg selv og sin partner, har en leken holdning og klarer å holde seg til spillets regler. I tillegg bør man ikke være styrt av sosiale normer og tradisjonelle relasjonsmønstre.

«Det er store forskjeller spesielt mellom menn i nordiske land og USA. Det å være en bi-leken/nysgjerrig mann er mer akseptert i Norden, mens amerikanske menn som møtes på et swingersarrangement kommer ikke nærmere hverandre enn en hi-five-hilsen.»

Singel swinger?

Er det bare par som swinger? Er det plass i et swingersparty til en mann som kommer alene?

«Normalt er det par som swinger, men de fleste swingersklubber gir også adgang til kvinner som kommer alene. Dette har mye å gjøre med at kvinners biseksualitet er mye mer sosialt akseptabelt enn mannlig biseksualitet. For menn er det vanligvis vanskeligere å få adgang uten kvinnelig ledsager, men i de nordiske miljøene vi studerte ble også single menn ønsket velkommen, spesielt hvis de var kjent fra før og godt likt. Blir det for mange menn i forhold til antall kvinner, kan det bli frustrerende for de mange menn som blir til overs, og samtidig påtrengende for de tilstedeværende kvinnene.»

Hvordan organisere et swingerstreff?

Harviainen mener at det er nødvendig at man har en viss kjennskap til dem man inviterer.

«For det første er det er viktig at man velger gjester med omhu og inviterer de rette mennesketypene til et slik arrangement. Sammensetningen av deltakere kan være avgjørende, og det kan være lurt å ha et kjemitreff før man eventuelt rekrutterer nye folk til treff.

Egosentrerte personer som trenger oppmerksomhet fra alle og enhver, er for eksempel ikke de ideelle gjestene og bør ikke inviteres. Man trenger ikke en dramaqueen, dramaking eller dramadrag på gjestelisten en swingerskveld. Det er også viktig å velge deltakere som ikke kansellerer avtaler på kort varsel uten god grunn.»

Å arrangere et swingerstreff er svært tidkrevende og kan på mange måter lett bli en logistisk utfordring. Det gjelder alt fra hvor det skal holdes, kostnader, innkjøp av drikkevarer og snacks, tilgjengelighet av kondomer, glidemiddel og sexleketøy, og hvem som skal organisere betaling for deltakelse.

«Andre ting man bør tenke gjennom er sammensetningen av kjønn, antall par, single menn og kvinner. Det er viktig at det blir nok for alle, men menn kan lett oppleve prestasjonspress hvis det er flere menn enn kvinner. Noen kvinner kan også føle en implisitt forventning om at de skal ha sex med alle menn som er til stede, også med menn de vanligvis ikke ønsker å ha sex med. Dette kan lett bli en turn-off for kvinner, til tross for at forventningen kanskje ikke er reell.

Skrevne og uskrevne regler

Swinging er en aktivitet i grenseområdet mellom spontanlek og et regelstyrt spill. Noen tenker at det går vilt for seg på en swingersfest. Men det finnes regler som deltakerne følger. Disse varierer fra klubb til klubb, mellom ulike swingersmiljøer, og avhenger av erfaringene til dem som står for arrangementet.

Harviainen definerer to type regler som styrer swingersleken:

 • Ikke-fleksible regler (hard rules) som ofte er fastsatt i forkant av dem som arrangerer treffet.
 • Forhandlingsbare regler (soft rules) som fastsettes av deltakerne under selve treffet.

Han forteller videre at det regelmessig er én i forholdet som opptrer som fisken i vann under swinging – mens partneren kan være litt eller langt utenfor sin komfortsone. Det er ofte den av partnerne som er mest gira, som bruker tid på å legge til rette de ytre rammene (hard rules), tar kontakt med potensielle deltakere og organiserer sammenkomster. Den som er litt mer i tvil, er den som gjerne setter de interne rammene (soft rules) for hva som skal skje, og hvordan. Som regel er mennene de mest aktive og bruker mer tid på å organisere og arrangere swingersfester.

«Swingersmiljøet er lite, og mange kjenner hverandre, så det er ikke vanlig at regler brytes. Men det foregår forhandlinger av ulike slag hele tiden. Det kan være at noen ber om samtykke til sex med en ukjent partner eller ber sin partner om tillatelse til fortsatt lek med andre. Tidvis kan det oppstå vanskelige sosiale forhandlinger; en på forhånd avtalt firkant kan kompliseres hvis en av deltakerne ombestemmer seg.

Swinging kan sees på som en slags kontrakt det er lov å forhandle og reforhandle ved behov.

Diskusjoner om forventninger, regler og grenser kan finne sted like før en hendelse, eller være noe et swingerspar har diskutert i løpet av årene de har swinget sammen. Det er også viktig at man er innforstått med at man utsetter seg for risikoer av forskjellige slag; uønsket graviditet, kjønnssykdommer og/eller sjalusi.»

Harviainen mener at swinging er en global trend som øker og er et alternativ til seriemonogami og utroskap. Det finnes ingen konkrete tall på hvor mange som har prøvd eller driver med swinging eller liknende seksuelle praksiser, men han antar at det i Norden er i underkant av fem prosent. Det er imidlertid langt færre som lever et aktivt swingersliv.

Han understreker at det er desto flere som i sine erotiske fantasier drømmer om å være en del av et slikt selskap. I følge Harviainen, er det ingen store kjønnsforskjeller blant swingerspraktiserende. Forskeren mener at dedikerte swingers av begge kjønn klarer å skille mellom sex og kjærlighet når de er i en swingerssituasjon. Det eksisterer en slags sexpositivisme i swingersmiljøet.

J. Tuomas Harviainen (PhD) er forsker ved Universitetet i Tampere og styreleder for Sexpo Foundation i Finland.

Marina Manuela de Paoli  er forsker (PhD), ernæringsfysiolog og sexolog med kvinners seksualitet som spesielt interessefelt. Hun arbeider frilans som sexolog, skribent, tolk, forsker og kulturguide i Afrika.