Sexolog og yogalærer i Oslo | Lommesexologen

Disse 2 grunnene avgjør om du blir eller går

Av 15 000 mulige årsaker, er det bare to som betyr noe.

Publisert

Det finnes samlivseksperter som påstår at de med sikkerhet kan forutse hvilke parforhold som vil vare og hvilke som vil ende i brudd. Det kan være mange ulike årsaker til at noen tar valget å forlate et forhold, som mistillit, utroskap, mangel på respekt, kjedsomhet eller lignende.

Tilsvarende kan det være mange ulike årsaker til at noen velger å bli i et forhold til tross for utfordringer, som kjærlighet, forpliktelse, barn eller økonomi.

Tenk over ditt eget forhold. Hva er grunnen til at du velger å bli? Eller hva er grunnen til at du vurderer å dra? Det er ikke sikkert du kan identifisere 15 000 grunner på egen hånd, men du kan mest sannsynlig komme med 50 eller 100 årsaker.

Hva er de viktigste årsakene til at du blir? Er du lidenskapelig forelsket, liker du livet ditt som det er, er du forpliktet på grunn av barn eller økonomi? Og hva er de viktigste årsakene til at du vurderer brudd? Utroskap, mangel på nærhet, dårlig kommunikasjon eller andre alternative partnere?

Amerikanske forskere har nylig gjennomført studier for å finne de aller viktigste hovedårsakene til at vi velger å enten bli eller forlate et forhold. Til sammen kom deltakerne i studien frem til over 15 000 årsaker, og forskerne har klart å koke det ned til to hovedårsaker.

Dette viser studien

Årsakene til at folk blir i et forhold er ofte ikke det motsatte av hvorfor de forlater er forhold, og det var med dette i tankene at forskere ved University of Illinois og Syracuse University ønsket å skille grunner til å bli fra grunner til å gå, skriver Psychology today.

I den første testen fant forskerne ut at følelser av kjærlighet og forpliktelse var vanlige grunner til å bli, mens andre tilgjengelige alternativer var den sterkeste grunnen til å forlate forholdet.

I neste test intervjuet de deltakere mellom 19 og 55 år, som i snitt hadde vært i et forhold i to år, over en periode på ni måneder. Disse intervjuene ga bemerkelsesverdige 15117 separate årsaker til at de valgte å bli i eller forlate forholdet. Forskerne klarte å dele disse ned i nesten 14 000 årsaker, som igjen kan klassifiseres i 14 hovedkategorier.

Til slutt satt de igjen med to hovedårsaker: Studien viser at den vanligste årsaken til å bli i et forhold er positive egenskaper ved partneren eller forholdet, mens den hyppigste årsaken til å faktisk vurdere et brudd, er at en annen alternativ partner er tilgjengelig.

Forskerne konkluderte med at fordi mangel på alternativer er en avgjørende grunn til å bli i et forhold, vil det at en annen person dukker opp være farlig for forholdet, fordi det fjerner en viktig grunn til å bli.

Disse grunnene kan også endre seg hvis omstendighetene endrer seg. Hvis du har muligheten til å bli sammen med en annen attraktiv person kan du bestemme deg for å forlate forholdet, men det er ikke sikkert du hadde forlatt forholdet om ikke dette alternativet hadde dukket opp.

Med andre ord, det er først når det som holder deg i forholdet begynner å forsvinne, at grunnen til å forlate blir mer aktuell.

HVA ER GRUNNEN TIL AT DU BLIR? Det er først når det som holder deg i forholdet begynner å forsvinne, at grunnen til å forlate blir mer aktuell, ifølge studien. FOTO: NTB
HVA ER GRUNNEN TIL AT DU BLIR? Det er først når det som holder deg i forholdet begynner å forsvinne, at grunnen til å forlate blir mer aktuell, ifølge studien. FOTO: NTB

Vi evaluerer forholdet hele tiden

Henrik Ibsens teaterstykke «Et dukkehjem», der Nora forlater Helmer og barna, speiler på mange måter hvordan vi forholder oss til parforholdet i dag. Vi har en evaluerende tilnærming til forholdets funksjon og det finnes en plan B, på godt og vondt.

– Ideen om det gode samliv, den økonomiske situasjonen, samfunnets verdier og dine verdier er endret. Det gjør noe med handlingsrommet. Selv om vi ønsker et livslangt forholdt «i gode og onde dager», er ikke det alltid realiteten. «Til døden skiller oss ad» har blitt til «til følelsene skiller oss ad».

Det sier familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog i Sandnes, Kate Elin Søyland, til KK.

Et livslangt forhold kan enda være idealet, men det er lett å glemme alle stressfaktorene man utsettes for over tid, som kan slite på et parforhold og føre til brudd.

Det er vanlig å ha en «emosjonell varetelling» fra tid til annen. To farlige feller å gå i er å stadig evaluere uten å nyte relasjonen, eller å bagatellisere den andres evaluering uten å sette inn tiltak, det kan være døden for et forhold.

– Jeg synes ikke at man i årevis skal redusere sin egen livskvalitet med å holde ut for husfreden. Parforholdet er noe to personer bygger, utvikler og vitaliserer sammen. Ikke alle forhold er liv laga, sier Søyland.

Sammensatte årsaker

– Selv om det går an å peke på konkrete grunner til at man skiller seg, er som oftest årsakene sammensatte og kompliserte. Som regel er det en prosess som går over lang tid, og det er summen av flere årsaker som utløser skilsmisse.

Det sier Marina Manuela de Paoli til KK. Hun er spesialist i sexologisk rådgivning og driver lommesexologen.no.

Statistikken viser at skilsmisseraten er høy, men man må nok også ta i betraktning at vi lever lenger enn før. Under et langt livsløp skjer det store forandringer, mange vokser fra hverandre og følelsene kan forsvinne.

KOSTER MER ENN DET SMAKER: Til syvende og sist er det én hovedgrunn til at forholdet tar slutt; varetellingen har over tid oppsummert at dette koster mer enn det smaker, sier parterapeuten. FOTO: NTB
KOSTER MER ENN DET SMAKER: Til syvende og sist er det én hovedgrunn til at forholdet tar slutt; varetellingen har over tid oppsummert at dette koster mer enn det smaker, sier parterapeuten. FOTO: NTB

Vanlige grunner til å bli i et forhold

Søyland sier at vanlige grunner for å bli i et forhold er:

 • Har det godt sammen, fungerer i hverdagen, er kjærester og/eller gode venner.
 • Følelser! Elsker hverandre.
 • Alt dere har skapt sammen. Flere gode enn dårlige perioder.
 • Fellesskap.
 • Familie/barna er en viktig motivasjon.
 • Økonomi.
 • Det er bekvemt.

De som velger å bli selv om forholdet fungerer dårlig, har ofte disse argumentene:

 • Frykt for reaksjoner og hva som kan skje.
 • Samvittighet og verdier.
 • Frykt for hvordan det skal gå. «Valgets kvaler»-problematikk.
 • Økonomi. Selv i vår tid er det ikke uvanlig at noen blir i forholdet fordi en ser at det blir vanskelig å klare seg økonomisk på egen hånd.
 • Holder ut for barnas skyld.
 • Blir «blind» for hvor ille forholdet er for en selv og barna. Er motivert av en plikt til å holde familien sammen, plikt til å «holde ut».

Vanlige grunner til å forlate et forhold

For de som velger å avvikle forholdet er dette de viktigste grunnene, ifølge Søyland:

 • Mistet håpet.
 • Ingen tro på endring.
 • Mangler det emosjonelle båndet.
 • Mangler trygghet.
 • Ikke lenger sett, hørt og anerkjent.
 • En som venter utenfor, forelskelse.
 • Mistet troen på «oss», og lei av å bare holde ut.
 • Forskjellighet på viktige områder.
 • Parallelle liv.
 • Ikke kjærester lenger, sextørke og mangel på annen nærhet.
 • Dårlig kommunikasjon.
 • Slitasje over mange år.
 • Fravær av positive opplevelser som kjærester.
 • Utroskap.
 • Ikke nok tiltrukket av partneren lenger.

– Det kan oppsummeres i én grunn for å avslutte, nemlig at du mangler det emosjonelle kjærlighetsbåndet og ønsker å skape et bedre liv, sier Søyland.

I skvisen mellom gamle idealer og nye verdier havner mange i et etisk dilemma; bli eller forlate forholdet? Du har grunnleggende behov som ikke blir dekket lenger, og det handler som regel om to personer som blir en dårligere versjon av seg selv.

– Den som velger å gå kan ofte komme med flere grunner til bruddet, og hva den enkelte vektlegger som viktigst er ulikt. Men til syvende og sist er det én hovedgrunn; varetellingen har over tid oppsummert at dette koster mer enn det smaker, forklarer hun.

INTIMITET ER VIKTIG: - Hvis dere ikke tar seksualiteten alvorlig, klarer å snakke om det og finner krydder til å forbedre sexlivet, kan dette være en medvirkende årsak til at forholdet ikke holder, sier sexologen. FOTO: NTB
INTIMITET ER VIKTIG: – Hvis dere ikke tar seksualiteten alvorlig, klarer å snakke om det og finner krydder til å forbedre sexlivet, kan dette være en medvirkende årsak til at forholdet ikke holder, sier sexolog. FOTO: NTB

Flere vanlige årsaker til et brudd

De Paoli trekker frem 5 vanlige årsaker til at det oppstår et brudd:

1. Slutter å elske hverandre

– Den vanligste årsaken til et brudd er at de har sluttet å elske hverandre. Noen gifter seg når de er nyforelsket og ikke helt ser klart hvem de gifter seg med, så etter hvert når hverdagen tar over ser de ting med litt andre øyne, forklarer de Paoli.

Når du ikke lenger har respekt, tillit eller sympati for partneren din, kan følelsene også forsvinne. Disse tre ingredienser er viktige for et godt samliv.

2. Mangel på intimitet og sex

– Det kan ha vært fravær av intimitet og sex over tid, noe som kan forsterke et ønske om å forlate forholdet. Utroskap kan være en grunn, men det er gjerne et symptom på at noe i forholdet ikke fungerer, sier de Paoli.

Ulik sexdrift er et vanlig problem for mange par, og dere kan ha ulike forventninger til hvordan sexlivet skal være.

– Hvis dere da ikke tar seksualiteten alvorlig, klarer å snakke om det og finner krydder til å forbedre sexlivet, kan dette være en medvirkende årsak til at forholdet ikke holder, sier hun.

3. Mangel på bekreftelse og støtte

Vi har ulike behov og forventninger til en partner i ulike perioder av livet.

Tilknytningsbehovet, å ha noen som er der for deg og som får deg til å føle deg trygg, er viktig for noen i et forhold. Identitetsbekreftelse, at din partner ser deg, får deg til å føle deg bra og gir deg rom til å være deg selv fullt ut, er et annet viktig behov.

– Hvis du opplever at kjæresten verken ser deg eller er der for deg, er det tegn på at noe ikke er som det skal. Det kan være gode grunner til å forlate et forhold, og det kan gjøre at du opplever at de romantiske og gode følelsene for partneren har forsvunnet, og at du ikke lenger ønsker å være i et forhold, sier de Paoli.

4. Et ønske om å endre partneren

Mange par bruker tid og energi på å prøve å endre hverandre, men de fleste betydelige uenigheter dreier seg om verdier og ulike måter å se verden på, og det lar seg sjelden endre.

At dere klarer å godta hverandre slik som dere er, kan veie tungt for å bli i et forhold.

– Hvis det for eksempel er store forskjeller på hvor ryddig og rent dere vil ha det, kan det skape trøbbel i forholdet. Hvis du da klarer å akseptere at partneren din ikke har et vasketalent, og fredfullt kan komme frem til andre oppgaver han eller hun skal ta ansvar for, kan det være en strategi for å godta partneren som han eller hun er, sier de Paoli.

5. Har vokst fra hverandre

Dere kan ha utviklet dere i forskjellige retninger med hensyn til interesser, balanse mellom jobb og fritid, omgangskrets eller lignende. Det dere en gang hadde sammen kan være vanskelig å finne tilbake til. Det som kan spille en rolle er hvor mye dere har investert i forholdet.

Barn, hus, felles vennekrets og bil kan bidra til større vilje til å jobbe for å få forholdet til å fungere. Det er ikke alltid gode nok grunner for å bli, men det gjør veien ut litt mer komplisert.

– Dere må også se på hvor lenge dere har hatt utfordringer og hvor lenge dere har prøvd å få forholdet til å fungere. Enda en årsak til å gå fra hverandre er at det er en langvarig, gjentagende og eskalerende konflikt, sier de Paoli.

VOKST FRA HVERANDRE: Dere kan ha utviklet dere i forskjellige retninger med hensyn til interesser, balanse mellom jobb og fritid, omgangskrets eller lignende. FOTO: NTB
VOKST FRA HVERANDRE: Dere kan ha utviklet dere i forskjellige retninger med hensyn til interesser, balanse mellom jobb og fritid, omgangskrets eller lignende. FOTO: NTB

Faresignaler i forholdet

Den amerikanske samlivseksperten John Gottman er ekspert på å forutsi om et ekteskap kommer til å vare eller ikke. Han påstår at han med 91 prosent sannsynlighet kan se hvorvidt et forhold kommer til å vare. Han mener at alle forhold har konflikter og uenigheter, men at det handler om hvordan dere håndterer de.

Typiske faresignaler er:

Brå innledninger: Diskusjoner som begynner med kritikk, sarkasme eller forakt.

Kritikk: Det er forskjell på klager som henviser til en bestemt handling, og kritikk som retter seg mer mot personen.

Forakt: Dette omfatter enhver form for fnysende gester, himling med øynene, hån eller utsagn som sikter på å få den andre personen til å føle seg dårlig.

Bruk av forsvarsmekanismer: Man sørger for at det ser ut som om den andre personen er problemet, og tar lite ansvar for sin egen del i konflikten eller problemet.

Andre grunner til at dere går fra hverandre kan være dårlig økonomi, sykdom, rusmisbruk, alkoholisme og annen avhengighet.