Sexolog og yogalærer i Oslo | Lommesexologen

Menopausen – Klimakteriet – Overgangsalderen

Hva er forskjellen på menopausen og klimakteriet? Hva menes med premenopause og postmenopause?

«Ordlisten» nedenfor er en del av et et tema om kvinnens overgangsalder i bladet Cupido 5/2015. Temaet inneholder følgende artikler:

  • En ny start eller slutten på kvinnens seksualliv?
  • Er det bare å akseptere at toget er gått?
  • Ti kvinners erfaring med overgangsalderen
  • Kjønnshormoner til besvær

I de siste årene av kvinnens fruktbare periode inntreffer blødninger uten eggløsning i forkant. Intervallene mellom blødningene blir kortere og blødningene blir rikeligere og varer lenger.  Småblødninger noen dager før den egentlige menstruasjonen er også vanlig. Menstruasjonene blir etter hvert sjeldnere før de opphører helt.

Menopause (som i dagligtale også omtales som klimakterium og overgangsalder) er egentlig definert som dagen for siste menstruasjon og slutten på den perioden av livet hvor en kvinne er fruktbar. Menopause er altså et tidspunkt og ikke et tidsrom.

Menopause er en ren teknisk definisjon ettersom tidspunktet for siste menstruasjon først fastslås medisinsk ett menstruasjonsfritt år i etterhånd. Derfor kan man ikke si at menopausen har inntruffet før det har gått et år etter siste menstruasjon.

Hos de fleste kvinner inntreffer menopausen noen gang mellom 45-57 år. Gjennomsnittsalderen for menopausen er 51 år.

En norsk studie viser at kvinnenes overgangsplager varer gjennomsnittlig i fire år, og at én prosent plages i tolv år.

For å beskrive hele tidsrommet for overgangsalderen presist, brukes begrepene premenopause, menopause og postmenopause i medisinsk terminologi.

Klimakteriet, også kalt overgangsalderen,  er andre benevnelser på denne prosessen som kan begynne flere år før og slutte flere år etter selve menopausen.

Det er også genetisk betinget når kvinnen går inn i overgangsalderen. Om lag ti prosent av alle kvinner går inn i den før de har fylt 40 år. Kvinner som røyker går inn i overgangsalderen om lag et år tidligere enn kvinner som ikke røyker.

Vanligvis kan legen stadfeste at det er overgangsalderen du gjennomgår ut fra symptomene og alderen din. Er du yngre enn 40 år, kan en blodprøve tas for å finne ut hva som skjer.