Sexolog og yogalærer i Oslo | Lommesexologen

PUBERTET 2 KRONOLOGI

Av Marina Manuela de Paoli

Individuelle forskjeller kan være store. Normalitet er et romslig begrep.

Puberteten er preget av fysisk, psykisk og sosial modning og vekst. Det er en tid for å leve ut sine mer voksne drømmer mens det lille barnet fremdeles er en stor del av personligheten.

Men det er ikke entydig definert når puberteten starter og slutter, og hva som skjer når i de forskjellige fasene. Puberteten er fortsatt et tabubelagt tema. Sprikende forskningsresultater gjenspeiler at eksisterende studier har hatt forskjellige målsetninger og brukt ulike forskningsmetoder. I tillegg er det store individuelle og sosiale forskjeller blant ungdommene.

Det er med disse forbehold vi kan presentere Cupidos pubertetskronologi.

PUBERTETENS STADIER

Genital lyst
Fra fosterstadiet
Barn har utforsket sin kropp og oppdaget genitaliene som viktige lyssentre allerede fra fosterstadiet. Deres evne til å oppleve nytelse og lyst senere i livet påvirkes i høy grad av hvordan mor – eller viktigste omsorgsperson – forholder seg til barnets genitale lystopplevelser spesielt i sped- og småbarnstiden, men også i tiden frem mot puberteten og gjennom puberteten.

Minipubertet
Det første halve leveåret
I tiden etter fødselen har kroppen en høy produksjon av hormoner som er de samme som aktiveres i puberteten. Hos spebarn øker nivåene av blant annet testosteron i andre leveuke og når et maksimum i 4.-10. uke. Ved 6-månedersalderen synker nivåene gradvis til førpubertalt nivå, der de holder seg frem til puberteten. Denne overgangsaktiveringen blir noen gang referert til som «minipubertet».

Mekanismene som ligger bak både aktiveringen og inaktiveringen av minipuberteten er ukjent, men man regner med at den senere «ekte» pubertet blir utløst ved en reaktivering av de samme mekanismer.

Seksuelle følelser og fantasier
Fra førpuberteten
Også førpubertale barn har seksuelle følelser og fantasier og kan oppleve både seksuelle frustrasjoner og seksuelle gleder. Noen barn masturberer og får orgasmer, er grenseløst nysgjerrige og utforskende og profitterer på å leke seksuelle leker sammen med andre barn. Fantasier kan oppstå både mildt og stormfullt og utvikle seg og tilta i puberteten med store individuelle forskjeller. Både førpubertets- og pubertetsbarn kan ha seksuelle fantasier om og er nysgjerrige på dem som er eldre enn dem selv.

Adrenarken
6-10 år
Adrenarken er perioden da binyrene begynner å produsere mannlig kjønnshormon. Noen mener den inntreffer allerede før pubertetens begynnelse, og er en slags forpubertet, mens andre påstår det skjer ved pubertetens begynnelse. Adrenarken kan sammenfalle med hårvekst på kropp og rundt kjønnsorgan, og i blant kan denne hårvekst være midlertidig for så å komme tilbake da puberteten virkelig kommer i gang.

Tweenies-perioden
8-15 år
Perioden mellom barne- og ungdomstiden omtales som «tweenies» som kommer fra det engelske ordet between (mellom). Det har alltid eksistert en fase mellom barn- og tenårstid, men den er mer tydelig nå enn tidligere. Kroppen signaliserer at det er en pubertal ungdom, mens intellektet tilsier at det er et barn. Det er spesielt utfordrende for de aller yngste i tweenie-fasen, som virkelig er barn men identifiserer seg som tenåringer – uansett om de er kommet i puberteten eller ikke. Denne tidlige og brå overgang fra barn til tenåring kan også være utfordrende for deres foreldre.

For-tidlig-pubertet
Tidligere enn ni år for jenter og ti år for gutter
For-tidlig-pubertet kan deles inn i to kategorier: 1) Endokrin forstyrrelse som er tilfellet hos 90 prosent av jenter med for-tidlig-pubertet, eller en underliggende skade eller
sykdom i hjernen noe som er langt vanligere hos gutter enn hos jenter. 2) Svulster i organer utenfor hjernen som kan produsere kjønnshormoner.

At barnet er overvektig kan også være avgjørende for om det kommer for tidlig i puberteten. Til tross for motstridende forskningsresultater, ser det ut som om dette gjelder for både gutter og jenter. Barn som kommer for tidlig i puberteten, kan bli ertet for å se annerledes ut, og de kan bli mer alene om de nye følelsene, spesielt hvis det ikke er eldre søsken i familien. Tilsynelatende små ting kan få store konsekvenser.

At puberteten inntreffer for tidlig er et relativt sjeldent fenomen og det inntreffer oftere hos jenter (0,2%) enn hos gutter (0,05%). Det er grunn til å oppsøke lege for videre utredning om man mistenker at puberteten kommer for tidlig. I over halvparten av tilfellene vil imidlertid tidlige pubertetstegn gå tilbake eller stoppe av seg selv (adrenarken).

Jenters pubertetsstart
9-13½ år
Det er en tydelig trend at puberteten starter tidligere nå enn før. For jenter inntreffer den omtrent et år tidligere enn for 15 år siden, og starter vanligvis i 9-13,5-årsalderen.

I den tidlige fasen begynner det å skje kroppslige endringer og ungdomsbarnet blir da gjerne svært opptatt av sitt nye kroppsbilde. Det skjer en vekstpurt og en vektøkning samtidig som kvinnelige former utvikles. Hos jenter (aldri hos gutter) kan denne såkalte vekstspurten være det første tegnet på begynnende kjønnsmodning. Ved tidlig vekstspurt skjer kjønnsmodning tidlig og sen vekstspurt betyr som regel sen kjønnsmodning.

Et annet tidlig pubertetstegn hos jenter er at brystene begynner å vokse, av og til det ene brystet noe før det andre. Samtidig med brystutvikling vokser og modnes eggstokkene, egglederen, livmor, skjede, kjønnslepper og klitoris. Kjønnshår begynner å vokse og hår under armer følger tett etterpå.

Vekstspurten når et maksimum omkring 12-årsalderen, og samtidig forandres kroppens former, hoftene blir bredere, og den typisk kvinnelige fettavleiringen i underhuden blir tydelig. Ser man bort fra babyperioden, er puberteten den perioden i livet man vokser mest.

Gutters pubertetsstart
10-14½ år
Hos gutter starter puberteten ett til to år senere enn hos jentene, vanligvis en eller annen gang mellom 10 og 14,5 år, men for de fleste i 12-13-årsalderen. Det ser ut til at gutten må ha en viss mengde kroppsfett før puberteten kan komme i gang.

Kjønnsmodningen innledes som regel med vekst av testikler og skrotum. Fra å være på størrelsen med to mandler (mindre enn 2,5 cm), vokser de til å bli på størrelsen til to valnøtter. Penis og de indre kjønnsorganene begynner vanligvis å vokse et års tid senere, om lag ved 11-12-årsalderen, og det kan drøye ytterligere ett til flere år før gutten får den første sæduttømmingen.

Hår under armer og rundt kjønnsorganet følger etter hvert. Skjeggveksten starter med dunete overlepper og kommer ikke ordentlig i gang før testiklene er nokså velutviklet.

Vekstspurten for gutter starter et par år senere enn hos jentene og når et maksimumsnivå på om lag 10 cm per år. Da tidspunktet for vekstspurt avhenger av tidspunktet for puberteten, er det derfor store variasjoner. I tillegg til en vekspurt, får gutter en bredere kroppsbygning, mer muskler og økt kroppsvekt.

Masturbering og orgasmer
Et forskningsmessig u-land
De unge kan ha kommet godt i gang med masturbering ved 9-12 årsalderen, om ikke tidligere, og de kan tidlig ha oppdaget orgasmens gleder (se «Seksuelle følelser og fantasier»). Fordi temaet fortsatt er tabubelagt, kan det antas at hyppighet og omfang av masturbasjon og orgasmer blant unge underrapporteres i betydelig grad.

Tall vi kan forholde oss til er fra en svensk undersøkelse fra 2002 som oppgir at 25 prosent av guttene og 7 prosent av jentene i 11-12-årsalderen har masturbert, og fra en undersøkelse i Nordland fylke fra 2007 der forskerne fant at gjennomsnittlig debutalder for masturbering var 12,5 år for gutter og 14,7 år for jenter, og gjennomsnittlig alder for første orgasme var 13,1 år for gutter og 15,7 år for jenter.

Det ser i alle fall ut til at flere gutter enn jenter masturberer uansett hvilken alder det gjelder, og at gutter masturberer hyppigere enn jenter. Det er imidlertid lite oppmerksomhet på hvilke konsekvenser dette kan ha for utviklingen av seksualiteten frem mot voksen alder. En australsk studie som ble presentert på verdenskonferansen til World Association for Sexual Health (WAS) i 2007 antyder at barn som ikke opplever orgasme i den tidlige fasen av puberteten kan få et handikap fordi det senere i livet kan bli vanskeligere å etablere de nevrologiske koblingene mellom genitaliene og lystsentrene i hjernen. Nyere nevrobiologisk forskning ser ut til å bekrefte disse funnene.

Interessen for masturbering stiger med alderen, spesielt gutter kan få dette nærmest som en hobby. For noen blir masturbering en slags kunstart.

Pornodebut og sexting
Fra 11-12-årsalderen
Det er vanlig at både gutter og jenter begynner å se på pornografi allerede ved 11-12-årsalderen. Noen studier viser til enda lavere alder. Selv om jenter konsumerer pornografi, er det for begge kjønn større skepsis til jenters pornobruk enn til gutters. Gutter starter gjerne å se pornografi sammen med kamerater, mens det for jenter er mer vanlig å holde pornobruk for seg selv.

Porno bidrar imidlertid ikke bare til tenning, den inngår i mange unges utforskning av seksualiteten og blir en referanseramme for seksuelle handlinger, tenningsmønstre og utseendeidealer. Typisk for mange unge pornobrukere er at de tidlig i sin ‘pornokarriere’ har liten eller ingen seksuell erfaring. Ofte går det flere år fra de begynner å se pornografi til de debuterer seksuelt.

Flere studier viser at unge mellom 11-18 år har utviklet en egen kultur der de sender seksuelt eksplisitte bilder/meldinger (sexting) til hverandre. Det er mer vanlig for gutter å be om å få sexbilder, og mer vanlig for jenter å bli bedt om å sende dem. Det foregår en merkelig dobbelthet – de sender ut eksplisitte sexbilder i cyberspace, men samtidig tør de ikke å dusje nakne på skolen etter gym. Det kan være en fare med sexting og porno, da det skjer i et rom som er fritt for sosial korreksjon.

Kvasiromantikk
Fra 12-årsalderen
Seksuell interesse for andre mennesker er det første kjennetegnet på pubertal seksualitet. Seksuell nysgjerrighet og lyst øker betraktelig i perioden fra 12 til 18 år og følelsesmessig intense eller kvasiromantiske forelskelser kan være de første tegn på at man ser på andre som seksuelle vesen. Tidlig i puberteten oppstår forelskelser med svært sterke følelser og med både intriger og uvennskap som følge. Det er vanlig å skifte kjæreste ofte.

Gutter får personlig odør
12-13-årsalderen
Aromablandingen fra svette- og talgkjertler er en ytre avspeiling av kjønnshormonenes aktivitet og bidrar til at gutter utvikler en personlige odør og signaliserer sin seksualitet og virilitet til omverdenen. Talgkjertlene danner talg, et oljeaktig sekret som holder håret smidig og huden fuktig – men som også gjør huden fet. Alle gutter får kviser i varierende grad én eller annen gang i puberteten. Problemet er at kombinasjonen av talg og svette betyr at hudporene lett blir tilstoppet med sekret og døde hudceller.

Tid for sårbarhet
Pubertetsalderen
I puberteten er humøret ofte svingende, og det kan oppleves at man har lite kontroll på følelsene. En grunnleggende sårbarhet og stadige og voldsomme krangler på hjemmebane er vanlig i denne løsrivelsesfasen hvor den unge skal finne sin egen identitet og bli selvstendig. Dette kan være som et minefelt i en oppdagelsesreise.

Finsk forskning fra 2013 viser at gutter i 14-16-årsalderen har mindre kunnskap om sex enn jenter på samme alder, men er nysgjerrige og vil vite mest mulig om hvordan jenter fungerer. De opplever ofte at jenter stenger dem ute, ikke gir dem tilgang til sin kunnskap, ser på dem som barnslige og heller orienterer seg mot noe eldre gutter.

Jenter derimot løper større risiko for å bli stigmatisert og de må balansere mellom hore-og-madonna-konseptet. De skal ikke være dydige, men heller ikke ha hatt sex med for mange gutter. Det er en hard sosial kontroll blant jenter og de risikerer mye med sin seksualitet.

Jenter som kommer tidligere i puberteten er mindre fornøyde med sin kropp og blir lettere deprimerte, viste en studie som utforsket kroppsideal og depresjon blant pubertetsjenter. Den samme studien viste også at jenter som har et platonisk forhold med gutter (altså et forhold uten sex), er mer fornøyde med sin kropp enn jenter som har forhold med sex.

Utvikling av abstrakt tenkning
12-16 år
Fra 12-årsalderen og frem til halvveis inn i ungdomsårene skjer en kognitiv utvikling som medfører at ungdommen begynner å tenke abstrakt og i høyere grad kan føre en logisk resonnering. Den unge utvikler evner til kritisk tenkning. I denne fasen modnes tanker, oppfatninger og responser, og seksualiteten blir derfor mindre impulsiv.

Gjennomsnittsalderen for menarken
13 år
Den første menstruasjonen (menarken) kommer ofte som en rød overraskelse – og det kan være det siste som skjer fysisk i jenters pubertale utvikling. Gjennomsnittlig menarkealder er i Norge 13,2 år. I begynnelsen kan menstruasjonene være meget uregelmessige, og de forekommer vanligvis uten eggløsning det første året eller enda lenger. Dette varierer individuelt, men graviditet er alltid en mulighet når en jente har begynt å menstruere.

Sædproduksjon
13 til 16/17 år
Sædproduksjonen begynner hos guttene når testosteronnivået er høyt nok. Den første sæden kan komme ved masturbering eller ved nattlig sæduttømming, såkalte våte drømmer. Det skjer vanligvis fra om lag 13-årsalderen, tidligere for noen og for andre først når de er 16-17 år. Ofte er det en del feil på de første sædcellene, og dette er kanskje naturens måte å forhindre at guttebarnet blir far før han kan bære ansvaret.

Stemmeskiftet
13-14-årsalderen
Dette er en fase som både gutter og jenter gjennomgår, som oftest i 13-14-årsalderen. Stemmen begynner å forandre seg, som regel gradvis, men hos noen kan det nærmest skje over natten. Stemmebåndene i strupehodet blir lengre og tykkere, slik at stemmen blir dypere. Stemmen forandrer klang fordi resonansrommene over strupehodet (munn- og nesehule) forandrer form og størrelse. Strupehodet forandrer også form hos gutter, det begynner å stikke ut i halsen – i det vi kaller adamseplet. Men på jenter merkes det ikke – eller nesten ikke.

Brystutvikling hos gutter
13-14-årsalderen
Hos de fleste gutter forekommer en viss brystutvikling (gynekomasti) sent i puberteten. Det kan gjelde ett eller begge bryster og forsvinner av seg selv i løpet av et år eller to.

Forsinket pubertet
Senere enn 13½ år for jenter og 14½ år for gutter
Forsinket pubertetsutvikling skyldes vanligvis hormonelle forstyrrelser som kan være arvelig og oppfattes som normalt. Noen går først i pubertet etter at de har fylt 15 år, noe som er vanligere hos gutter enn jenter.

Hvis man mistenker forsinket pubertet bør man likevel oppsøke lege som kan behandle ved å stimulere kroppens egen vekst- og pubertetsutvikling. Behandlingen er kortvarig. En mer alvorlig form er manglende pubertet, som skyldes en defekt i produksjon av spesifikke hormoner eller en defekt i eggstokkene eller testiklene.

Unge som kommer sent i puberteten, forstår ikke helt hva jevngamle tidlig-pubertet-venner finner så overmåte interessant når hormonene deres koker.

Debutalder (første samleie)
15-19 år
I de siste 25 årene har tidspunktet for første samleie sunket for både jenter og gutter. Medianen for når ungdom i Norge har sitt første samleie er 17 år for jenter og 17,9 år for gutter. Det betyr at halvparten har debutert før denne alderen og halvparten debuterer etter den.

De fleste unge er svært uforberedt når de har sitt første samleie, og det ser ut til at de sjelden tar hensyn til voksne som advarer dem og ber dem om å vente.

Informasjon ungdom får om seksuelt samvær og samleie, er oftest knyttet til hva de skal passe seg for, og i lav grad hva de kan forvente av nytelse og hvordan de kan oppnå god kvalitet på opplevelsene. Konsekvenser av dette anskueliggjøres av en finsk studie som viser at gutter spesielt er svært opptatt av at alt skal fungere perfekt den første gangen. Den første sexopplevelsen er også av betydning for jenter. Hvor bra eller dårlig det går under debuten, er ifølge både guttens og jentas egne oppfatninger avgjørende for hvordan deres sexliv skal bli resten av livet.

Normalalder for pubertetsslutt
17-19 år
Puberteten er slutt når kjønnskjertlene – eggstokkene hos jentene og testiklene hos guttene – er fullt funksjonsdyktige og produserer kjønnshormoner og kjønnsceller, og de kroppslige trekk som er karakteristiske for henholdsvis kvinne og mann er ferdigutviklet. Penis vil som oftest være utvokst i 16-årsalderen. Brystene vil være ferdigutviklet en gang mellom 15- og 18-årsalderen, men her er det igjen store individuelle variasjoner.

Nesten voksen og voksen
18 – 22 år
Den voksne tenåringen vil være mer følelsesmessig moden og har utviklet en større grad av identitetsfølelse. Ved pubertetens slutt har ungdommer i høyere grad lært å vurdere sin egen risikotaging.

Men forventningene til feminine og maskuline stereotypier i puberteten kan fortsatt føre til stress med negativ virkning for seksuell nytelse og velvære. Undersøkelser foretatt blant 18-22-årige høyskolestudenter i Malmø, viser at kvinner har en tendens til å verdsette egen nytelse mindre og fokusere mer på mannens i seksuelle situasjoner.

 

Median debutalder for ulike typer seksualatferd i Norland fylke

Debutalder Gutter Jenter
Tungekyss 14,3 14,2
Blitt berørt overalt på kroppen av partner 15,6 15,7
Berørt partner overalt på kroppen 15,7 16,0
Berørt partners kjønnsorganer med hånden 16,1 16,1
Berørt partners kjønnsorganer med munnen 16,9 16,9
Masturbering 12,5 14,7
Utløsning/orgasme 13,1 15,7
Samleie 16,5 16,3

Tabellen viser mediantall fra en undersøkelse i Nordland publisert i 2007. Med median menes her at halvparten av deltakerne opplevde hendelsen før alderen som er oppgitt, og at halvparten opplevde det senere.

LES MER OM
Barns seksualitet på cupido.no/barn
Den finske gutte-forskningen på cupido.no/gutter-vil-lære
Den sosiale kontrollen jenter imellom på cupido.no/jentene-må-passe-seg
Kvinners verdsetting av egen nytelse på cupido.no/god-i-senga og cupido.no/nytelse-for-hvem
Kildene som er benyttet i pubertetstemaet på cupido.no/pubertet-referanser

RAMMESAK
Puppestørrelsen går i arv

På den tiden mensen kommer i gang, er brystene nesten ferdig utviklet med kjertelvev som vil produsere melk hvis jenta får barn, men brystene vil fortsette å vokse litt mer i størrelse frem mot om lag 18-årsalderen. Det vil være stor variasjon i hvor store bryster jenter får. Dette er genetisk bestemt og ofte vil bryststørrelsen ligne på andre kvinnelige familiemedlemmers. Siden bryster i høy grad består av fettvev, vil bryststørrelsen også påvirkes noe av vekt. Tidlig brystutvikling betyr, at pubertetsperioden blir forlenget og barndommen kortere.

Marina Manuela de Paoli er forsker (PhD), sexolog og ernæringsfysiolog med kvinners seksualitet som spesielt interessefelt. Som forsker har hun vært tilknyttet Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og den samfunnsvitenskapelige forskningsstiftelsen Fafo. Hun arbeider nå frilans som sexolog, skribent, tolk, forsker og kulturguide i Afrika.

Denne artikkelen om pubertetens kronologi er laget i samarbeid med Cupidos redaktør, Terje Gammelsrud.

Se også artikkelserien Marina Manuela de Paoli lagde for Cupido om kvinnens overgangsalder på cupido.no/overgangsalderen