Sexolog og yogalærer i Oslo | Lommesexologen

Pubertet til gavn eller besvær

Puberteten er en tid som kan være både til gavn og besvær for utvikling av mestringsevne, selvaktelse og god helse.

TIL GAVN

  • Har du fått et fornuftig forhold til seksualiteten i barndommen, blir sex sjelden et vanskelig tema senere i livet.
  • Blir din naturlige nysgjerrighet, lyst og glede møtt med positiv forståelse i puberteten, får du en kickstart på et godt seksualliv som voksen.
  • Barn og unge som bevarer et godt forhold til seg selv og kroppen sin gjennom puberteten, får som oftest et trygt og godt forhold til andre mennesker.

TIL BESVÆR

  • Puberteten er ofte preget av angst for å være annerledes og ufullkommen, og problemene forsterkes hvis nettverket er begrenset og/eller restriktivt.
  • Overgangen fra barn til pubertal ungdom kan føre til betydelig høyere nivåer av kortisol og andre stressindikatorer som kan gi uheldige fysiske og psykiske konsekvenser som for eksempel generende akne og psykisk sårbarhet.
  • Den unges stadig voksende krav om autonomi kan gjøre at konflikter oppstår med søsken og foreldre.
  • Puberteten kommer alt tidligere og denne brå overgang til en pubertal kropp med et ungt sinn kan skape utfordringer. Man kan føle seg fremmed i egen kropp.