Sexolog og yogalærer i Oslo | Lommesexologen

PUBERTET 2 KRONOLOGI

Av Marina Manuela de Paoli Individuelle forskjeller kan være store. Normalitet er et romslig begrep. Puberteten er preget av fysisk, psykisk og sosial modning og vekst. Det er en tid for å leve ut sine mer voksne drømmer mens det lille barnet fremdeles er en stor del av personligheten. Men det er ikke entydig definert […]

Stadig tidligere pubertetsstart bekymrer

Flere studier viser at barn kommer i puberteten tidligere enn før. Det kan være så mye som ett års endring i løpet av de siste 15 årene. Forskere er bekymret. Økt vekt kombinert med genetikk har trolig ført til denne tidligere pubertetsstarten. Noen forskere er bekymret og mener at en genetisk endring skal gå mye […]

Rasende hormoner

Det engelske uttrykket «raging hormones» gir en god forklaring på hvorfor puberteten kan oppleves stormfullt både for de unge og omgivelsene deres. Raging hormones – hormoner som raser/rasende hormoner. Hormonene som påvirker seksualiteten i puberteten er stort sett de samme som var virksomme i barneårene og som fortsetter å være det også i voksen alder. […]

Pubertet til gavn eller besvær

Puberteten er en tid som kan være både til gavn og besvær for utvikling av mestringsevne, selvaktelse og god helse. TIL GAVN Har du fått et fornuftig forhold til seksualiteten i barndommen, blir sex sjelden et vanskelig tema senere i livet. Blir din naturlige nysgjerrighet, lyst og glede møtt med positiv forståelse i puberteten, får […]

Pubertetserfaringer

21 KVINNER OG MENNS OPPLEVELSER MED SIN EGEN OG SINE BARNS PUBERTET. Pubertetens dramatiske forandringer i hjerne og kropp er en emosjonell berg- og dalbanetur.Puberteten kan bli både spennende, forvirrende og plagsom. «Hormonene og kåtheten overgår alt». Manuela Marina de Paoli har intervjuet foreldre, voksne og unge om pubertale minner. Her er et representativt utvalg […]

Puppestørrelsen går i arv

Det vil være stor variasjon i hvor store bryster jenter får. Ofte vil bryststørrelsen ligne på andre kvinnelige familiemedlemmers. På den tiden mensen kommer i gang, er brystene nesten ferdig utviklet med kjertelvev som vil produsere melk hvis jenta får barn, men brystene vil fortsette å vokse litt mer i størrelse frem mot om lag […]

Pubertetsstopp for et bedre liv

Pubertetsstopp benyttes for at barn med transtalent, skal slippe det smertefulle kroppslige «forræderiet» som puberteten representerer for dem. Forfattere: Marina Manuela de Paoli og Esben Esther Pirelli Benestad Puberteten, med alt det innebærer av kroppslige og psykiske forandringer, er en utfordrende tid for de fleste. Men for barn som erfarer at det ikke er samsvar […]

Tannerskalaen

Den forskningsmessige vurderingen av når puberteten begynner og avsluttes baserer seg ofte på «Tannerskalaen». «Tannerskalaen» (1966/1985) definerer gjennomsnittsmål på ulike utviklingstrinn hos kvinner og menn, blant annet genital utvikling hos begge kjønn og brystutvikling hos jenter. TANNERSKALA GUTTER Tallene i testikkelfigurene indikerer gjennomsnittsstørrelser målt i ml. Alder: Før puberteten Testiklene: Mindre enn 2,5 cm Pung […]